Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy myBra.pl prowadzony pod www.myBra.pl (dalej zwaną Witryną) przez spółkę Underwear Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-148) ul. Wita Stwosza 1-2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, NIP: 897-187-22-15, Regon: 384698030 kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości (zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny, o których informacje umieszczone są poniżej w Polityce Cookies.


Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa przetwarzał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) imię, nazwisko,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę  (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od wybranej opcji newslettera) będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów myBra.pl. Zgoda może być  cofnięta w każdym czasie.


Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do współpracujących podmiotów realizujących dostawę towaru - firmy kurierskie oraz operatorów płatności online. W takich przypadkach ilość  przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą  zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają  tego obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto Sklep Internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Pomiędzy Ceneo.pl a Underwear Sp. z o.o. istnieje Umowa Powierzania i Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywane są dane osobowe: mail kupującego, ID zamówienia, data transakcji.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: bok@myBra.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również  możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: bok@myBra.pl.


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: bok@myBra.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Dyrektorowi Zarządzającemu pod adresem email: bok@myBra.pl.Polityka cookies


Niniejsza Polityka Prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną  żądanych przez Użytkownika, przez Underwear Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, NIP: 897-187-22-15, Regon: 384698030, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis  -  oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie myBra.pl.
6. Urządzenie -  oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje  dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Informacje podstawowe 

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na określoną w niniejszym dokumencie politykę prywatności.
2. Naczelną zasadą Serwisu jest szacunek dla danych przekazywanych Administratorowi przez Użytkownika, a w szczególności nie udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym z wykluczeniem podmiotów wymienionych w punkcie 3.
3. Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Serwisem wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Serwis prosi o podanie danych osobistych jedynie w określonych celach:
a) realizacji zamówienia,
b) wysłanie zamówionej wiadomości e-mail,
c) konkursów i promocji.
5. Serwis prosi o podanie jedynie niezbędnych informacji. Dane, które należy podać, aby umożliwić realizację usługi są odpowiednio oznaczone i są to: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, numer/y telefonu, adres email, login, a w przypadku firm dodatkowo NIP i nazwa firmy.
6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, korekty i usunięcia podanych przez siebie danych.
7. Użytkownicy, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie od Serwisu newslettera otrzymają jedynie wiadomości e-mail lub sms dotyczące bezpośrednio realizowanego przez Serwis zamówienia.
8. Serwis nie odpowiada za treść komentarzy dotyczących produktów napisanych przez Użytkowników.
9. Serwis stosuje odpowiednie i sprawdzone rozwiązania informatyczne.
10. Płatności kartami kredytowymi dokonywane są przez renomowane systemy płatności, zapewniające Użytkownikowi bezpieczeństwo. Dane o kartach kredytowych otrzymują jedynie systemy płatności, a nie Serwis.


III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.  

 

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
- www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] .

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
- GemiusShopMonitor [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie].

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
- Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
- Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA].

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA],
- plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] ,
- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- pinterest.com [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA].

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- ceneo.pl [administrator cookies: Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu],
- opiniac.com [administrator cookies: Opiniac.com z siedzibą w Łodzi].

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA].

 

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 1157 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-08-12
Sklep godny polecenia. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
2022-08-07
Super biustonosz i super obsługa

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel